• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

อัลบัมทั้งหมด

ศึกษานิเทศน์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คณะบริจาคของให้แก่โรงเรียน

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายอัครพงษ์ รักสี่ขาว

กีฬาอำเภอพบพระ ปีการศึกษา 2562

งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ทำบุญอาคารเรียน ห้องเรียนสาขาบ้านป่าหวาย

ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทโนโลยี ระดับกลุ่มโรงเรียน

ฉีดยาป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันวิทยาศาสตร์

วันแม่แห่งชาติ

หยอดวัคซีนวัคซีนโรคโปลิโอ OPR.

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันรักษ์ภาษาไทยไปกับสุนทรภู่

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันเข้าพรรษา

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประชุมผู้ปกครอง

อบรมโครงการปกป้องตนเอง มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน Help Without Frontiers

เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562