• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

คณะบริจาคของให้แก่โรงเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายอัครพงษ์ รักสีขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ และคณะครู ให้การต้อนรับ กลุ่มเพื่อนรักษ์ และ บรัษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลล๊อปเม้นต์ ได้เดินทางมาบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ห้องเรียนสาขาบ้านป่าหวาย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งนี้ทางคณะได้จัดกิจกรรมเกมส์และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ทางโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนรักษ์ และ บรัษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลล๊อปเม้นต์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน