• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาตค โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้จัดพิธีไหว้ครูที่ สาขาห้องเรียนบ้านป่าหวาย