• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ศึกษานิเทศน์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายอัครพงษ์ รักสีขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ให้การต้อนรับ นางจันทนา ทองอ่วม และ นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้มานิเทศเยี่ยมในภาคเรียนที่ 2/2562 ในด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ หลักสูตร SAR,การอ่าน ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนภายในห้องเรียนด้วย