• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

อบรมโครงการปกป้องตนเอง มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน Help Without Frontiers

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน Help Without Frontiers มาให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปกป้องตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกป้องคุ้มครองตนเองและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม