• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายสานิต เพชรสกุลไพร พนักงานสุขภาพชุมชนหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ได้มีแผนออกปฏิบัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT.) เข็ม 1 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 1 และ 6 โดยมี นางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ให้การต้อนรับ ซึ่งเด็กๆ ทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก จำนวน 3 เข็มในช่วงปีแรกหลังคลอด (เริ่มตั้งแต่อายุ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน) และฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกเข็มเมื่ออายุครบ 18 เดือน และยังต้องฉีดกระตุ้นอีกสองเข็มให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (รวมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดเชื้อตาย)