• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย นายสานิต เพชรสกุลไพร มาตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ? 4 ประจำปี 2562 รวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นการติดตามภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่