• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

หยอดวัคซีนวัคซีนโรคโปลิโอ OPR.

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาใหม่ได้มารณรงค์หยอดวัคซีนวัคซีนโรคโปลิโอ OPR. รอบแรก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ? ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อป้องกันโรคโปลิโอในพื้นที่บ้านป่าคาใหม่ ซึ่งโรคโปลิโอ หรือ ไข้ไขสันหลังอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอ ทำให้เกิดอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อแขนขา และในบางรายอาจเกิดการหายใจและหัวใจล้มเหลว ทำให้เสียชีวิตได้ โรคโปลิโอสามารถติดต่อโดยการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางปาก เชื้อจะเพิ่มจำนวนขึ้นในลำคอ ลำไส้ และผ่านเข้าสู่ระบบประสาท ทำให้มีการอักเสบของไขสันหลัง ส่วนที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขนขา