• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทโนโลยี ระดับกลุ่มโรงเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2562 นางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ ? คีรีราษฎร์ เพื่อหาตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 4 ? 5 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จำนวน 11 รายการ