• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ของคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ การออกร้านค้าของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และการประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การจัดสวนถาด การประกวดวาดภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ?พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์