• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิต เพชรสกุลไพร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านป่าคาใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และได้ร่วมกันเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านป่าคาใหม่ พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้กี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ชาวบ้าน