• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและเพื่อนที่ปรึกษา YC โดยมี นางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี แต่งคำขวัญและการแสดงละครของนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ ปัญหาและวิธีการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด