• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

วันรักษ์ภาษาไทยไปกับสุนทรภู่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยไปกับสุนทรภู่ โดยมีนางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ เป็นประธาน ซึ่งในกิจกรรมมีการแข่งขันการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย การคัดลายมือ เขียนคำตามคำบอก เปิดพจนานุกรม เป็นต้น เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่ง วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง