• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายอัครพงษ์ รักสี่ขาว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ต้อนรับ นายอัครพงษ์ รักสีขาว ที่ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านฉลอม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1