• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ทำบุญอาคารเรียน ห้องเรียนสาขาบ้านป่าหวาย

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 นางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำคณะครูร่วมทำบุญและเปิดอาคารเรียน ห้องเรียนสาขาบ้านป่าหวาย ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากองค์กรเอกชน จำนวน 400,000 บาท จะทำการเปิดใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ห้องเรียนสาขาบ้านป่าหวาย เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 130 คน ครูประจำการ 5 คน มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง และยังขาดทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียน