• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • .rar

  ประกาศโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58(ข)ต้านแผ่นดินไหว4ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 • Factor F บ้านพักครู.pdf

  ประกาศโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ207ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 • 1530002296-1.png

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร